Activiteiten 1 - KBO Sint-Michielsgestel

Ga naar de inhoud

Activiteiten 1

Activiteiten
Rikken, jokeren en bridgen
De kaartconcoursen worden gehouden in De Ontmoeting op donderdagmiddag.
De tijden: 13.30 - 17.00 uur.

Bridge-concours:
Coördinator Bridge:    José Kroes (06 13081293)

Rikken en Jokerconcours:
Coördinator Rikken:   Jan van de Hofstad (06 44952253)
Bingo
De Bingomiddagen zijn op woensdag in De Ontmoeting
Tijden: 14.30 - 16.30 uur
Ze worden aangekondigd in "Het Bloike".
Kosten: 5,-- per bingokaart
Voor deelname: aanmelden in de Ontmoeting tijdens de bingomiddagen.
Coördinator: Marja Palubski  


Toneel

De toneelgroep repeteert bij voorkeur op de woensdagmiddag, doch afwijkende dagen doen zich voor.
De toneelgroep speelt tijdens de kerstviering en de jaarvergadering.
tevens wordt 1x per jaar een avondvullend blijspel gespeeld in De Meander.
Coördinator: Frans den Otter (073 5512518)

Koersbal

De Koersbalgroep speelt op de maandagen van 14.00 tot 16.00 uur in De Ontmoeting.
Voor deelname: aanmelden tijdens het koersballen in De Ontmoeting.
Frequentie is wekelijks.
De kosten bedragen 2 euro per keer per persoon.
Coördinator: dhr. Jo Steenbakkers.(073 5514628)


Sjoelen
Plaats: De Ontmoeting
Iedere maandag van 14.00 tot 16.00.

De kosten zijn 2 euro per keer per persoon.

Contactpersoon: Wil Scheepens (073 5511981)
Fietsen
Coördinatoren: Jo Steenbakkers en T. Verhagen

Deze activiteit vindt in de regel plaats op donderdagmiddag.
Voor deelname: aanmelden tijdens de fietstochten.
Het vertrek is steeds bij De Ontmoeting om 13.30 uur.
     
Fietstochten: zie agenda
Jeu de boules
Wandelen
Vertrek vanaf De Ontmoeting.
Tijd: 10.00 - 11.30 (zaal open 09.45)

Frequentie: wekelijks.
Kosten: eigen consumpties

Coördinator: Jo Steenbakkers (073-5514628)
Nordic walking
Plaats: Sporthal Theereheide van 13.30 tot 14.30.

Frequentie: wekelijks.
Kosten: 1 euro per keer p.p.

Contactpersoon: Lisette Huijsmans
Bewegen voor ouderen
Plaats: Der Ontmoeting
Woensdag 09.15 - 10.15

Frequentie: 35 bijeenkomsten
Begeleiding door een gediplomeerd docent.

Contactpersoon Johan Thyssen
Stay Fit
Plaats: LocalGym
Tijd 10.00 - 10.45

Frequentie: wekelijks, op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 10.45 uur.
Kosten: lidmaatschap LocalGym (KBO-leden krijgen korting)

Contactpersoon: Marja Palubski (073 5512314)
Reizen

Jaarlijks organiseren we een voorjaars- en een najaarsreis.


Coördinatoren reizen: Mari Mauriks en Jo Steenbakkers

Bij de keuze van de dagreizen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fysieke mogelijkheden van onze leden.
De laatste jaren is dat vaak een bus-/bootreis. De reizen zijn inclusief koffie/thee met gebak, een lunch en een diner.


Zie aankondigingen in Het Bloike.


Leesgroepen
Er zijn twee leesgroepen.
Op maandag in De Ontmoeting 10.00 - 12.00.

Frequentie: 1x per 2 maanden.
Kosten: 15,-- euro totaal.

Contactpersoon Tineke van Geffen (073 5513366)
Secretariaat KBO Sint-Michielsgestel
Torenstraat 122
5271 GA Sint-Michielsgestel
Tel. 073 5512314
Terug naar de inhoud